Uvjeti korištenja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

PRODAVATELJ:

MATREX društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, export-import
(skraćeno: MATREX d.o.o.)
Ivana Severa 7, 42000 Varaždin, Hrvatska
Adresa elektroničke pošte: [email protected]

Upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem (MBS) 070020280
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti: 2.290.200 kn
OIB 21830590325

Uprava: Sandra Šilec-Kukec

Transakcijski računi otvoreni u :
Erste & Steiermaerkische Bank d.d. HR8024020061100620437
Zagrebačka banka d.d. HR5123600001101747859
Addiko Bank d.d. HR3725000091101063175

KUPAC :

Punoljetna, potpuno poslovno sposobna osoba odnosno njezin zastupnik koja odabere barem jedan proizvod na internet stranici, ubaci ga u košaricu, odabere način plaćanja i pošalje narudžbu prodavatelju.
Kupac je odgovoran za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom naručivanja i/ili kupovine proizvoda u web trgovini MATREX d.o.o. .
Za kupovinu se nije potrebno registrirati.

KORISNIK

Svaka osoba koja pristupi internet stranici www.matrex.hr, bilo u svrhu razgledavanja ili kupnje proizvoda koji se nude na toj stranici.

Korištenjem internet stranice MATREX d.o.o. smatra se da su korisnici stranice u svakom trenutku upoznati s Općim uvjetima poslovanja te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

MATREX d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti ukinuti ili zamijeniti sadržaj od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja. Stoga su korisnici dužni prilikom svake posjete internet stranici MATREX d.o.o. pregledati sadržaj Općih uvjeta poslovanja. U suprotnom, Prodavatelj se oslobađa bilo kakve odgovornosti.

Korisnik prihvaća činjenicu da ponekad može biti otežan i/ili onemogućen pristup internet stranici www.matrex.hr zbog održavanja stranice ili zbog događaja na koje MATREX d.o.o. nema utjecaja.

Zabranjeno je koristiti internet stranice MATREX d.o.o. na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Prodavatelju ili bilo kojoj trećoj strani. Korisnici ne smiju putem ove internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih te koji su po svojoj prirodi nezakoniti.

MATREX d.o.o. se u potpunosti odriče odgovornosti za bilo kakvu štetu koja bi eventualno mogla nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani korištenjem internet stranice MATREX d.o.o. .

Korištenje Internet stranice MATREX d.o.o. se ne naplaćuje.

UVJETI PRODAJE

Prodavatelj se obvezuje davati što točniji opis proizvoda ponuđenih u web trgovini i sliku, no ne može jamčiti stopostotnu točnost prikazanih podataka. Moguća su odstupanja stvarnih podataka proizvođača od podataka dostupnih na internet stranici prodavatelja. Također, slike treba shvatiti informativno.

Ukoliko, zbog greške ili previda, cijena objavljena u web trgovini nije ispravna ili je u međuvremenu promijenjena, prodavatelj zadržava pravo na izmjenu u kojem slučaju će informirati kupca o promjeni ili ispravnosti cijene te omogućiti da se narudžba potvrdi ili otkaže.

Ukoliko prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti naručene artikle, kontaktirati će kupca telefonskim putem ili putem dostavljene adrese kako bi ga obavijestio o tome i ponudio alternativu.

Kod izvršenja obvezujuće narudžbe, odnosno sklapanja ugovora na daljinu, kupac potvrđuje da je upoznat o svim glavnim informacijama koje kupac treba znati prilikom zaključenja ugovora na daljinu, a sve u skladu sa čl. 57. Zakona o zaštiti potrošača i Općim uvjetima poslovanja prodavatelja.

Načini plaćanja

Web trgovina internet stranice MATREX d.o.o. omogućuje kupnju odabranih artikala plaćanjem putem internet bankarstva (virmansko plaćanje) ili debitnom/kreditnom karticom (MAESTRO, VISA, MASTERCARD, DINERS, DINERS obročno 2-24 rate). Uslugu plaćanja karticama omogućava HT Pay Way. Podaci o karticama ne pohranjuju se u sustavu internet trgovine MATREX d.o.o. već su pohranjeni kod pružatelja usluge online plaćanja. HT nije uključen u ugovorni odnos između prodavatelja i kupca.

Kupljena roba se ne isporučuje na temelju potvrde o uplati, već tek nakon što uplata bude vidljiva na transakcijskom računu prodavatelja. Ukoliko se uplata izvršava iz inozemstva, sve troškove transakcija snosi kupac.

Sve cijene prikazane na stranicama web trgovine MATREX d.o.o. iskazane su u hrvatskim kunama i uključuju zakonsku stopu poreza na dodanu vrijednost. Razlikuju se cijene za jednokratno plaćanje (virmansko ili kartično) od kartičnog plaćanja na rate.

Kod virmanskog načina plaćanja, kupac će prvo dobiti na svoju e-mail adresu predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji treba uplatiti vrijednost narudžbe.

Uplata se potom može izvršiti korištenjem internet bankarstva ili na način na koji inače kupac plaća svoje obveze (npr. općom uplatnicom u pošti, Financijskoj agenciji, banci…).

Ukoliko se kupac odluči za kartično plaćanje na rate, cijena izabranih artikala će biti korigirana za proviziju koju uzima kartičarska kuća, a konačna cijena artikala biti će prikazana u pregledu košarice prije zaključivanja narudžbe. Minimalni iznos transakcije za plaćanje na rate iznosi 500,00 kn.

Račun za plaćene naručene artikle šalje se na e-mail adresu nakon izvršene dostave odnosno izdaje se kod osobnog preuzimanja.

Izjava o konverziji valute

Sva plaćanja karticama provode se u hrvatskim kunama. Ukoliko se plaća nekom drugom valutom, iznos koji će teretiti karticu dobije se preračunavanjem hrvatskih kuna u izabranu valutu, a prema tečaju Hrvatske narodne banke. Kod plaćanja navedeni iznos preračunava se u lokalnu valutu prema tečaju kartičarske kuće. Posljedica plaćanja u drugim valutama je moguće manje odstupanje naplaćenog iznosa od iznosa prikazanog u internet trgovini.

Dostava

Prilikom same narudžbe, kupac može zatražiti i njenu dostavu. Dostava se vrši nakon što je kod prodavatelja evidentirana uplata ukupnog iznosa.

Plaćenu i evidentiranu uplatu narudžbe moguće je preuzeti i osobno kod prodavatelja, bez dostave. Prije osobnog preuzimanja, potrebno je provjeriti da li su kupljeni artikli spremni za preuzimanje (telefonom, e-mail-om).

Trošak dostave nije uključen u istaknutu cijenu artikla. Točna cijena dostave za kupljene artikle biti će izračunata prema težini ili obujmu odabranih artikala te prema mjestu dostave i navedena u košarici kod potvrđivanja narudžbe. Dostava vrijedi samo za područje Republike Hrvatske, a obavlja se putem dostavne službe koju izabere prodavatelj sukladno uvjetima korištenja usluga dostavne službe.

Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt željene adrese. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu. Za pošiljke većih gabarita dostava je moguća do prve fizičke prepreke koja onemogućava prilaz dostavnom vozilu stambenom objektu.

Smatra se da je dostava izvršena u trenutku predaje artikla prodavatelja dostavnoj službi. Prodavatelj se obvezuje isporučiti naručene artikle u roku od 1-7, a najkasnije 15 radnih dana nakon primljene uplate.

Primljenu pošiljku kupac je dužan odmah pregledati i usporediti s otpremnicom i/ili računom. Smatra se da je uručena pošiljka količinski ispravna i u neoštećenom stanju potpisom dostavnice od strane kupca.

Ukoliko se prilikom preuzimanja pošiljke primijeti vanjsko oštećenje ili nedostatak, kupac je dužan dostavljaču to reklamirati i tražiti sastavljanje zapisnika o šteti. Kupac nije obvezan preuzeti pošiljku i može odbiti primitak. U tom slučaju kupac ne snosi troškove dostave oštećene pošiljke.

Ako kupac bez opravdanog razloga odbije preuzeti ispravnu pošiljku, prodavatelj ima pravo tražiti nadoknadu svih troškova vezanih za dostavu te pošiljke.

Povrat i reklamacije

Sukladno čl. 10. Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15) svi prigovori te reklamacije vezane za materijalne nedostatke proizvoda mogu se izreći u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te putem telefaksa na jednu od adresa prodavatelja:

Ivana Severa 7, 42000 Varaždin, Hrvatska
telefaks: +385 42 321 471
e-mail: [email protected]

Pravo na reklamaciju kupac stječe ukoliko:

– se dostavljeni artikli razlikuju od naručenih
– su dostavljeni artikli oštećeni prilikom isporuke.

U slučaju da se nakon primitka kupljenog artikla od strane kupca pokaže da artikl ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja, kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku može po svom izboru :

– zahtijevati od prodavatelja da nedostatak ukloni,
– zahtijevati od prodavatelja da mu preda drugi artikl bez nedostatka,
– zahtijevati sniženje cijene,
– raskinuti ugovor i tražiti povrat novca.

Cijena se snižava prema odnosu između vrijednosti stvari bez nedostatka i vrijednosti stvari s nedostatkom (čl. 420. Zakona o obveznim odnosima).

Ukoliko se kupac odluči za raskid ugovora i povrat novca, mora prodavatelju najprije dati primjereni rok za ispunjenje ugovora, odnosno rok da isporuči artikl bez nedostatka. Tek nakon tog roka, ako prodavatelj ne isporuči artikl bez nedostatka, kupac može raskinuti ugovor i tražiti povrat uplaćenog iznosa.

Zahtjev za povratom se obavezno dostavlja prodavatelju u pisanom obliku, a u prilogu mora biti račun iz kojeg je vidljiva kupnja kod prodavatelja.

Materijalni nedostaci proizvoda

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke artikala koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

Nedostatak postoji (čl. 401. Zakona o obveznim odnosima) :

– ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
– ako stvar nema potrebna svojstva za svoju posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je
bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
– ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
– kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model
pokazani samo radi obavijesti,
– ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao
opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja,
proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
– ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje
ugovora o prodaji,
– ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Odgovornost iz jamstva postoji samo u slučajevima kada je za određeni proizvod izdan jamstveni list.

Jamstvo ne uključuje:

– kvarove nastale nepravilnim rukovanjem
– kvarove nastale zbog istrošenosti uređaja ili njegovih dijelova
– kvarove nastale utjecajem okoline nepodesne za rad uređaja
– rad pod prevelikim naponom ili kvarove nastale zbog neispravne električne instalacije
– kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom (požar, poplava, potres,…)
– baterije ili kvarove nastale curenjem baterija
– mehanička oštećenja ili kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada i sl.

Jamstvo prestaje u slučaju:

– dogradnje, pregradnje ili bilo kakve neovlaštene izmjene na proizvodu
– ako je proizvod ugrađivan, popravljan ili otvaran od strane neovlaštenih osoba
– korištenja proizvoda u namjenu za koju nisu predviđeni
– ako je proizvod došao oštećen u servis zbog neprimjerenog pakiranja

Odgovornost kupca za umanjenje vrijednosti robe

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Stoga se preporuča da kupac, unatoč tomu što je preuzeo pošiljku neoštećene ambalaže, pažljivo otvara proizvod i što manje oštećuje ambalažu jer oštećena ambalaža utječe na vrijednost proizvoda.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

1. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Prema čl. 72. Zakona o zaštiti potrošača, kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana, a koji rok počinje teći od dana kada je kupcu, odnosno osobi koju odredi kupac (a koja nije prijevoznik), kupljena roba predana u posjed.

U skladu sa čl. 74. Zakona o zaštiti potrošača, kupac ugovor jednostrano raskida prije isteka navedenog roka popunjavanjem obrasca za jednostrani raskid ugovora dostupnog na stranicama web trgovine MATREX d.o.o. (ovdje) ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, a koja mora sadržavati: ime i prezime osobe koja raskida ugovor, njezina adresa, broj telefona, telefaksa ili adresa elektroničke pošte, sve prema Pravilniku o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija. Navedeni obrazac ili izjavu potrebno je poslati na adresu prodavatelja, putem telefaksa ili elektroničke pošte.

Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti kupcu potvrdu o primitku obrasca/izjave o jednostranom raskidu ugovora.

Dodatne informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora mogu se pronaći na poveznici: Zakon o zaštiti potrošača.

2. OBVEZA PRODAVATELJA U SLUČAJU JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA

U slučaju raskida ugovora, u skladu sa čl. 72. Zakona o zaštiti potrošača, prodavatelj je dužan bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je zaprimljen obrazac/izjava o jednostranom raskidu ugovora, vratiti kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora.

Iznimno, prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat kupčeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj.

Prodavatelj će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio kupac prilikom plaćanja prodavatelju osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja te uz pretpostavku da kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

3. OBVEZA KUPCA U SLUČAJU JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA

Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka navedenog roka pošalje ili preda robu prodavatelju, odnosno osobi koja je ovlaštena od strane prodavatelja za primanje robe.

Kupac snosi izravne troškove povrata robe prodavatelju.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

4. ISKLJUČENJE PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora u situacijama navedenima u čl. 79. Zakona o zaštiti potrošača.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Eventualne sporove prodavatelj i kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Varaždinu.

Moguće je i alternativno rješavanje sporova koje provode Hrvatska udruga za mirenje, Sud časti HGK, Sud časti HOK.

Privatnost

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

MATREX d.o.o. posebnu pažnju posvećuje privatnosti i zaštiti osobnih podataka naših kupaca. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka Europske unije, kao i Zakonu o zaštiti osobnih podataka i drugim zakonskim propisima Republike Hrvatske, prikupljamo samo najnužnije osobne podatke korisnika u svrhu obrade upita i/ili narudžbe. Prilikom slanja upita i/ili narudžbe kupac daje suglasnost za obradu svojih podataka. Svaki korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje ili ažuriranje svojih podataka slanjem obavijesti na [email protected].

Osobni podaci se štite sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i neće se ni na koji način učiniti dostupnim trećim stranama osim onim poslovnim partnerima koji su nužni za realizaciju isporuke narudžbe i/ili servis. MATREX d.o.o. ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite vaših podataka.

Osobne podatke ne proslijeđujemo neovlaštenim osobama niti organizacijama, niti ih koristimo za neke druge, nepredviđene i nedozvoljene svrhe.

Prilikom plaćanja kreditnim karticama u web trgovini www.matrex.hr, kupac broj kreditne kartice i druge podatke upisuje izravno u obrazac pružatelja usluge online plaćanja, koji je sigurnom SSL vezom spojen s našom web trgovinom. Podaci o kreditnim karticama kupaca ne pohranjuju se u sustavu web trgovine MATREX d.o.o. te ni na koji način nisu izloženi dohvatu niti neovlaštenom korištenju od strane trećih osoba.

Da bi se zaštitili osobni podaci i sami korisnici su odgovorni i dužni voditi brigu o sigurnosti svoje e-mail adrese te odgovarajuće antivirusne zaštite svog računala.

Sigurnost

HT Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

3dsecure upute za sigurnu internetsku kupovinu

Mastercard® SecureCode™ je usluga Mastercarda i izdavatelja vaše kartice koja vam pruža dodatnu sigurnost prilikom online kupovine. Za korištenje ove usluge nije vam potrebna nova Mastercard ili Maestro® kartica. Vi birate svoj osobni Mastercard SecureCode i nikada ga ne dijelite internetskim trgovcem. Privatni kod znači dodatnu sigurnost protiv neautorizirane upotrebe vaše kreditne ili debitne kartice kada kupujete on-line.
Svaki puta kada plaćate online Vašom MasterCard ili Maestro karticom, otvara se prozor izdavatelja Vaše kartice i traži Vas da unesete osobni SecureCode, jednako kao što vas traži da unesete PIN na bankomatu. U samo nekoliko sekundi izdavatelj kartice potvrđuje Vaše podatke i omogućava Vam da završite svoju online kupovinu.
Opširnije o Mastercard® SecureCode™ usluzi pogledajte na poveznici.

Verified by Visa – Ista kartica, dodatna online sigurnost.

Verified by Visa je usluga koja Vam omogućava online kupovinu uz dodatnu sigurnost. Jednostavnim postupkom Verified by Visa Vaš identitet se potvrđuje prilikom kupovine u online trgovinama uključenima u program. Ovaj pogodan način kupovine moguć je putem Vaše postojeće Visa kartice.
Osim toga, Verified by Visa je brz postupak. Potrebno je samo jednom registrirati svoju karticu i sastaviti svoju vlastitu lozinku. Potom, nakon obavljene kupnje u trgovinama uključenima u program, pojavit će se Verified by Visa prozor. Jednostavno unesite svoju lozinku i kliknite na “submit”. Vaš je identitet potvrđen, a kupovina sigurna.
Kako biste aktivirali Verified by Visa na svojoj Visa kartici ili saznali više o ovome, kontaktirajte svoju financijsku ustanovu koja Vam je izdala Vašu Visa karticu.
Opširnije o Verified by Visa usluzi pogledajte na poveznici.